erica vijn

"De wereld om je heen leer je begrijpen met je handen"

Image

Even voorstellen

Ik ben Erica Vijn. Het is mijn doel om het pedagogisch klimaat in de kinderopvang te versterken. Dat doe ik door pedagogisch medewerkers met training en coaching te ondersteunen. Ook adviseer ik management over passende bijscholing van hun medewerkers. Alles wat ik doe, is er op gericht dat pedagogisch medewerkers in een ontspannen en fijne sfeer kunnen werken met kinderen. Ik wil pedagogisch medewerkers kennis en handvaten aanreiken om zo elk afzonderlijk kind uitdaging te bieden. Want dat komt uiteindelijk ten goede aan alle kinderen. Zij ervaren zo een gevoel van veiligheid en vertrouwen. En daarmee kunnen zij groeien en bloeien.

MIJN WERKWIJZE

Met Vijn in Beweging breng ik pedagogisch medewerkers in beweging. Om dat te bereiken leer ik hen reflecteren. Vanuit die reflectie komen zij in actie. Een zelf verkregen inzicht brengt namelijk écht blijvende verandering teweeg.

Ik ga uit van het positieve van mensen. Ik ben er van overtuigd dat elke pedagogisch medewerker zich verder kan ontwikkelen vanuit de eigen mogelijkheden en behoeften. Mijn positieve levenshouding maakt mij als trainer toegankelijk, enthousiast en motiverend. Beelden (foto en video) hebben een belangrijke plek in mijn trainingen. Pedagogische kwaliteit zit soms in kleine dingen en dat laat ik graag zien met beelden van gouden momenten.

De trainingen die ik aanbied, zijn in samenwerking met verschillende partners tot stand gekomen. Daarnaast bied ik adviestrajecten en workshops op maat aan.

Bekijk mijn blog
 • Placeholder

 • Placeholder

 • Placeholder

 • Placeholder

 • Placeholder

TRAININGEN EN WORKSHOPS

Image
Video interactie begeleiding en coaching
Een training, hoe prachtig ook, heeft op den duur minder effect als het geleerde niet dagelijks wordt toegepast. Als VIB coach leg ik de verbinding met de praktijk en begeleid ik de medewerkers op een positieve manier in de ontwikkeling van hun pedagogisch handelen. Zo kunnen zij het pedagogisch beleid en uitkomsten van observaties van kinderen vertalen naar de praktijk.
• Interactievaardigheden
• Van coaching tot verslaglegging
• Coach instrumenten ZCB en IOC
• Pedagogisch beleid als uitgangspunt
Meer informatie
Image
RUIMTE VOOR BABY’S

‘Ruimte voor baby’s’ is specifiek bedoeld voor pedagogisch medewerkers op de baby- en verticalegroep. Tijdens deze training verdiepen zij zich in veilige hechting. Door het gedrag van de baby goed te kunnen analyseren en te interpreteren, kan een pedagogisch medewerker adequaat reageren op de behoeftes van de baby.

• TRAINING MET E-LEARNING
• Mogelijk met video interactie begeleiding
• SPECIFIEKE SCHOLING VOOR BABY-OPVANG
• VOLDOET AAN EISEN VAN WET IKK
Meer informatie
Image
Basistraining VVE plus

In deze training maken pedagogisch medewerker zich bekend met de basisprincipes van het leren en ontwikkelen van jonge kinderen. Het bijbehorende certificaat geeft toegang tot een verkorte programmatraining in erkende VVE programma’s zoals Kaleidoscoop.


• Groepstraining en 1-op-1 coaching
• Incompany of individueel
• Ontwikkeld door Cito, NJi, CED, De Activiteit
• Verplicht in Amsterdam (DMO)
Meer informatie
Image
Startblokken van Basisontwikkeling VVE

Startblokken is pedagogisch werkplan om de brede ontwikkeling van baby's, peuters en kleuters optimaal te stimuleren. Betekenisvolle spel activiteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit.

• Volledige training
• Koptraining
• Integraal VVE-programma
• Erkende methode
Meer informatie
Image
Tweejarigen op de voorschool

In deze training krijgen pedagogisch medewerkers handvatten aangereikt om de tweejarigen in de voorschool beter te begrijpen en te begeleiden. Aan bod komt:

 

• KENNIS OVER BREIN-ONTWIKKELING
• Emoties
• Speelleeromgeving en materiaal
• Dagelijkse routines
Meer informatie
Image
Workshops op maat


Graag ga ik met managers en medewerkers een inspirerende samenwerking aan. Afhankelijk van de vraag van de organisatie kan ik workshops verzorgen over bijvoorbeeld:


• uitdagende leeromgeving
• toepassen interactie strategieën
• spelondersteuning bieden
• taalstimulering
Meer informatie

COACHING

Niet de methode maar de pedagogisch medewerker maakt het verschil!

Medewerkers in de kinderopvang hebben een grote verantwoordelijkheid. Zij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Juist daarom is het zo belangrijk dat ze werken vanuit passie. En dat ze zich bewust zijn van het effect van hun manier van werken. Om dit te bewerkstelligen, bied ik individuele coaching voor pedagogisch medewerkers aan. Ik werk met effectieve én wetenschappelijk getoetste methodes, zoals video-interactiebegeleiding.

Neem contact op
Image
Image

Image

Image

ADVIES

Wanneer wordt er pedagogische kwaliteit geboden? Hoe helder is het pedagogisch beleid voor mijn medewerkers? Hoe werken we aan ontwikkelingsstimulering?

Deze vragen zijn dagelijkse realiteit voor managers en werkbegeleiders in de kinderopvang. Ik denk graag mee met organisaties over training en ondersteuning van medewerkers. Zo kunnen we samen in kaart brengen wat er nodig is om de pedagogische kwaliteit te verhogen.

Ik heb uitgebreide ervaring met het in kaart brengen van scholingstrajecten. Bovendien kan ik helpen om opleidingsplannen zo op te stellen dat deze voldoen aan de wet IKK. Maar ook over specifieke vraagstukken van jouw organisatie denk ik natuurlijk graag mee.

"Je hebt een goede kwaliteit en je evaluaties zijn door de deelnemers heel positief ingevuld. Zij voelen zich gehoord en gezien bij jou in de training."
Japke Schonewille
(Projectleider / Basis training VVE Nederlands Jeugd instituut)

Contact

Image

Heb je een vraag over één van de trainingen, over coaching of over een adviestraject? Stel deze dan gerust! Laat je gegevens en je vraag achter in dit formulier, dan neem ik binnen twee werkdagen contact met je op. We kunnen dan een vrijblijvend gesprek aangaan.

  Vijn in beweging werkt samen met

  Natuurlijk wil ik dat de trainingen die ik aanbied van de beste kwaliteit zijn. Daarom werk ik samen met verschillende partners die deze kwaliteitseisen hoog in het vaandel hebben staan. Hieronder vind je een overzicht van de partijen waarmee ik samenwerk.
  Nederlands Jeugdinstituut (Nji)
  www.nji.nl
  Image
  Kinderopvangorganisatie Tinteltuin
  www.tinteltuin.nl
  Image
  Trainersgroep Amsterdam
  www.trainersgroep.amsterdam