Basistraining VVE plus

Basistraining VVE Plus

Alle pedagogisch medewerkers hebben dagelijkse routines met de kinderen in hun groep. Maar hoe kun je die dagelijkse routines effectief gebruiken om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren? Precies dit staat centraal in de Basistraining VVE Plus. De zogenaamde ‘Talentendriehoek’ (kind, omgeving en materiaal, pedagogisch medewerker) vormt hierbij de kern. Door inzet van de geleerde vaardigheden kan een PM’er écht het verschil maken en kinderen een stap verder brengen in hun ontwikkeling.

Image

Verkennen, verbinden, verrijken

De basistraining VVE is een praktische training: vanuit de eigen praktijk wordt met elkaar verkend wat er al gebeurt op de groep. Welke kansen zijn er om de ontwikkeling te stimuleren? Wat kan het kind al? Hoe wordt de ruimte en het materiaal ingezet?

Van daaruit wordt de verbinding gelegd met het benutten van deze kansen. Hoe kan de omgeving en het materiaal geoptimaliseerd worden? Wat is de rol van de medewerker eigenlijk en welke effecten hebben haar of zijn handelen? Wat geeft het kind zelf al aan qua interesse en behoefte? Welke kansen kun je creëren?

Vervolgens wordt gezocht naar die momenten en activiteiten waarop verdieping geboden kan worden. Wat wil je bereiken? Hoe voeg je interessant materiaal toe en hoe leren kinderen dan? Aan welke ontwikkelingsdoelen wordt gewerkt? Op deze wijze wordt de ‘leeromgeving’ voor het kind verrijkt.

Competenties

Tijdens de training werk ik met de pedagogisch medewerkers aan de volgende :

  • Sensitieve responsiviteit
  • Interactievaardigheden
  • Ondersteunen en begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling
  • Inrichten van een rijke, uitdagende speelomgeving
  • Toepassen van groepsmanagement
  • Opbrengstgericht werken

de drie V’s verkennen, verbinden en verrijken toe als educatief model.

Opzet

In de Basistraining VVE Plus worden groepsbijeenkomsten met individuele coaching gecombineerd. De training bestaat uit 12 dagdelen á 4 uur; verspreid over 12 maanden.

Tijdens het traject krijgt de pedagogisch medewerker de basisvaardigheden aangereikt om de kinderen in de groep te begeleiden en te ondersteunen in hun ontwikkeling. Aansluiten bij wat het kind al kan en doet, is daarbij leidend. De bijbehorende praktijkopdrachten zijn daar ook op gericht. De pedagogisch medewerker wordt in de praktijk ondersteund door coaching gesprekken met de trainer.

Beoordeling en certificaat

Bij een succesvolle afronding van het traject, ontvangen deelnemers een certificaat. Dat certificaat geeft toegang tot een verkorte programmatraining (koptrainingen) in een van de erkende VVE programma’s, zoals Piramide, Uk en Puk, Startblokken, Kaleidoscoop.

Praktische informatie

Deze training kan incompany worden gegeven en wordt ook aangeboden op individuele inschrijving.

Voor wie:
De training is op MBO werk- en denkniveau en voor pedagogisch medewerkers en coaches(startniveau MBO 3-4) die nog niet geschoold zijn in één van de erkende VVE programma's

Aantal deelnemers:
Minimaal 12 en maximaal 16 deelnemers per groep.

Deze training kan incompany worden gegeven en wordt ook aangeboden op individuele inschrijving.

Tijdsinvestering:
Contacturen: 58 uur
Zelfstudie en toetsing: 4 uur

Over de training 
De Basistraining VVE Plus is het resultaat van een gezamenlijk ontwikkeltraject dat de vier organisaties CED-Groep, Cito, De Activiteit en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) zijn aangegaan. De inhoud van de Basistraining VVE is gebaseerd op recente inzichten uit literatuur en onderzoek. De ontwikkelaars hebben de training in opdracht van de gemeente Amsterdam ontwikkeld.

Kosten:
Vraag een offerte op maat aan via het contact formulier.
Er wordt geen BTW berekend (CRKBO- registratie).

Meer informatie? 
Wil je meer informatie over de Basistraining VVE Plus? Neem dan contact op. Of kijk op www.trainersgroep.amsterdam

Neem contact op