Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen

Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen

Voor kinderen in de kinderopvang staat de pedagogisch medewerker centraal. Een PM’er moet er zorg voor dragen dat je je als kind geborgen voelt in de groep. Maar hoe kunnen pedagogisch medewerkers er voor zorgen dat elk kind zich gezien en gesteund voelt? Communicatie is hier het sleutelwoord. Door bewust gebruik te maken van non-verbale en verbale communicatie kunnen pedagogisch medewerkers het contact met de kinderen verdiepen.

Het traject “Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen….” geeft pedagogisch medewerkers instrumenten in handen om effectief om te gaan met de communicatie met kinderen. De training volgt de methode van de communicatiecirkel en zet video in als bewezen feedback middel.

Image

Optimale pedagogische omgeving voor jonge kinderen

Met de methode ‘Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen’ wordt een optimale pedagogische omgeving voor jonge kinderen neergezet. In de training wordt met behulp van communicatietechniek en pedagogische thema's geleerd hoe de pedagogisch medewerker kan reflecteren op het eigen handelen en communiceren. Hierbij is de video een onmisbaar hulpmiddel.

De methode is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Bovendien heeft het een aantoonbaar effect op de verbetering van het pedagogisch handelen en de interactievaardigheden. Bijna 2000 pedagogisch medewerkers volgden deze training al. De methode is door het Nji erkend als bewezen effectief.

Competenties

Tijdens de training werken we met de pedagogisch medewerkers aan de volgende competenties:

  • Interactievaardigheden
  • Sensitieve responsiviteit
  • (Spel)ondersteuning passend bij de ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar
  • Kennis over breinontwikkeling en hechting bij kinderen
  • Toepassen van groepsmanagement

Opzet

In 3 dagen, verspreid over een periode van minimaal 3 en maximaal 6 maanden, verdiepen pedagogisch medewerkers hun eigen deskundigheden en ervaring in het omgaan en spelen met kinderen. De training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die werken met 0-4 jarigen. Het traject bestaat uit:

3 trainingsdagen (à 8 uur, groepsbijeenkomst)
Praktijkopdrachten (3 x 1 uur)
Eindopdracht (3 uur)

Beoordeling en certificaat

Na een goede eindbeoordeling ontvangen deelnemers een certificaat. Bovendien worden zij opgenomen in de databank van de trainingsorganisatie. De beoordeling wordt gebaseerd op de eindopdracht. In deze eindopdracht geven deelnemers reacties op praktijksituaties en lichten zij toe hoe je daar effectieve afstemming en interactie inzet.

Praktische informatie

Voor wie:
Pedagogisch medewerkers die werken met 0- tot 4-jarige kinderen

Aantal deelnemers:
Maximaal 12 deelnemers per groep.
Deze training wordt alleen incompany gegeven.

Tijdsinvestering:
Contacturen: 24 uur
Zelfstudie en opdrachten: 6 uur

Over de training
De training ‘Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen’ is ontwikkeld door Lucie de Jong en Loes Kleerekoper en wordt alleen gegeven door gecertificeerde trainers. Het maakt deel uit van een bredere methode. Hierin staat niet alleen training van pedagogisch medewerkers centraal, maar ook de opleiding van werkbegeleiders en advisering over het pedagogisch beleid.

Kosten:
Kosten trainingsgroep: € 4250,- (excl. trainingsruimte en catering)
(Er wordt geen BTW berekend (CRKBO-registratie)

Meer informatie? 
Wil je meer informatie over de training ‘Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen’? Neem dan contact op . Meer informatie vind je ook op www.videointeractiekinderopvang.nl

Neem contact op