Kaleidoscoop VVE

Kaleidoscoop VVE

Kinderen leren het best door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën. Dit actieve leren is ontzettend belangrijk. Het vormt dan ook de kern van Kaleidoscoop. Met de training Kaleidoscoop kunnen pedagogisch medewerkers het leren ondersteunen en kinderen een uitdagende leeromgeving bieden.

Kaleidoscoop is een educatieve methode voor jonge kinderen van 0 tot 6 jaar. De methode richt zich op de brede ontwikkeling van baby's, dreumesen, peuters en kleuters. Deze interventie is als 'effectief volgens eerste aanwijzingen' erkend door de Erkenningscommissie Effectieve Jeugdinterventies.

Image

Taalontwikkeling en interactie

Binnen Kaleidoscoop is er speciale aandacht voor de taalontwikkeling en de intrinsieke motivatie van kinderen. Taal speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van jonge kinderen. Het is dus essentieel de taalontwikkeling van het Nederlands (en van eventuele andere moedertalen) bij kinderen te stimuleren. Bijvoorbeeld door kinderen zich vrijelijk te laten uiten over alles wat ze meemaken.

Kaleidoscoop gaat uit van een vast dagschema en een geordende, stimulerende omgeving. In de methode ligt verweven hoe deze het best kunnen worden vormgegeven. Vanuit deze vastgestelde kaders kunnen kinderen vrijuit initiatief nemen. De reactie van pedagogisch medewerkers op dit initiatief en de interactie die daaruit ontstaat is van grote waarde. Praten met kinderen, spelenderwijs nieuwe woorden aanleren, reageren op taaluitingen: dit is allemaal onderdeel van Kaleidoscoop.

Competenties

Tijdens de training werken we met de pedagogisch medewerkers aan de volgende competenties:

 • Volwassene-kind interactie
 • Observatie
 • Opstellen dagschema
 • Uitdagende leeromgeving
 • Ouderbetrokkenheid
 • Kennis over pedagogische en didactische uitgangspunten voor werken met kinderen en hun ouders

Opzet

De volledige training voor kinderdagverblijven bestaat uit verschillende trainingsdagen, coaching op de groep en praktijkopdrachten. Het traject wordt verspreid over 12 maanden en bestaat uit:

 • 10 dagen of 20 dagdelen training verspreid over 12 tot 20 maanden (70 uur training)
 • 6 individuele coachingssessies op de groep (totaal 12 uur)
 • 38 uur praktijk opdrachten
 • 2 opdrachten voor en met ouders
 • 2 kindstimuleringsplannen
 • portfolio en presentatie
 • behaalde eindscore in het instrument Zelfevaluatie, Coaching en Beoordeling

Beoordeling en certificaat

Bij een succesvolle afronding van het traject krijgen deelnemers een certificaat.

Wanneer de pedagogisch medewerkers de basistraining VVE al met succes hebben gevolgd, bied ik ook de KOP training Kaleidoscoop aan.

Deze bestaat uit 6 trainingsdagen, 4 individuele coaching sessies en praktijkopdrachten.

Praktische informatie

Voor wie:
Pedagogisch medewerkers, pedagogisch coaches, onderwijsassistenten, leerkrachten en intern begeleiders in de VVE (startniveau: MBO 3)

Aantal deelnemers:
Minimaal 12 en maximaal 16 deelnemers per groep (incompany).

Tijdsinvestering:
Contacturen: 82 uur ( 70 uur training + 12 uur coaching)
Zelfstudie en toetsing: 38 uur

Meer informatie? 
Wil je meer informatie over de training Kaleidoscoop VVE? Neem dan contact op. Of kijk op de website van het Nji  www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Trainingen/Kaleidoscoop-in-kinderdagverblijven-10-daagse-training.

Neem contact op

Kosten:
Vraag een offerte op maat aan via het contact formulier.
(Er wordt geen BTW berekend (CRKBO-registratie).