Tweejarigen op de voorschool

Training: tweejarigen op de voorschool

Sinds de verruiming van de subsidieregeling VVE nemen kinderen vanaf 2-jarige leeftijd deel aan voorschoolse educatie in plaats van de eerdere grens op 2,5 jaar. Hierdoor lopen de leeftijden van kinderen op de groep meer uiteen en is de range van verschillende ontwikkelingsbehoeften vergroot. Daarnaast is er meer diversiteit in de groepsdynamiek en ook de impact van wisselingen in de groepssamenstelling is groter dan voorheen. Dit alles stelt het professioneel handelen van pedagogisch medewerkers op de proef.

In opdracht van de gemeente Amsterdam is een korte aanvullende training ontwikkeld door Het ABC en Vijn in Beweging waarin op onderstaande aspecten wordt ingegaan:

  • Kennis over (brein-)ontwikkeling van het tweejarige kind
  • Inrichting speelleeromgeving aan ontwikkelingsbehoeften tweejarigen
  • Kennis van groepsdynamiek en handvatten om deze positief te beïnvloeden
  • Goed en gedifferentieerd aanbod in een VVE groep voor kinderen van 2-4 jaar
Image

Optimale pedagogische omgeving voor jonge kinderen

De bijeenkomsten sluiten aan bij de uitgangspunten van de Basistraining VVE en bestaan uit een mix van theoretische kennis en een praktische toepassing daarvan in de eigen praktijk. De bijeenkomst voor coaches is gericht op implementatie en borging van de bovenstaande inhoud. De inhoud van de training voor pedagogisch medewerkers komt tijdens deze bijeenkomst kort aan de orde

Competenties

Tijdens de training werken we met de pedagogisch medewerkers aan de volgende competenties:

  • Kennis over breinontwikkeling en hechting bij kinderen
  • (Spel-)ondersteuning passend bij de ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar
  • Inzet rijke leeromgeving
  • Toepassen van groepsmanagament

Opzet

De training bestaat uit drie bijeenkomsten. Voor de pedagogisch medewerkers zijn dit twee bijeenkomsten van een dagdeel met praktijkopdracht tussendoor en er is een bijeenkomst van een dagdeel voor VVE coaches.

Voor pedagogisch medewerkers: 2 dagdelen van 4 uur met praktijkopdrachten (2x 1 uur).

Voor pedagogisch coaches: 1 dagdeel van 4 uur. De coach kan zich niet voor deze training inschrijven als er geen pm-er is aangemeld.

Beoordeling en certificaat

Na deelname van beide bijeenkomsten ontvangen de deelnemers een certificaat.

Praktische informatie

Voor wie:
De training is op MBO werk- en denkniveau, voor pedagogisch medewerkers en een borgingsbijeenkomst voor de betrokken VVE coaches op de voorschool. De pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van het certificaat basistraining VVE of gecertificeerd in een ander VVE programma. (startniveau MBO 3-4)

Aantal deelnemers:
Maximaal 12 deelnemers per groep.
Incompany of open inschrijving.

Tijdsinvestering:
Contacturen: 8 uur voor pedagogisch medewerkers 4 uur voor pedagogisch coaches
Zelfstudie en opdrachten: 2 uur voor pedagogisch medewerkers

Kosten:
Voor pm-ers (2 dagdelen) €230,=
Voor coaches (1 dagdeel) €120,=

Optioneel coaching, nader te bepalen na de gevolgde training:
€210,= coaching op locatie voor pm-ers (2 uur)
€105,= coaching digitaal voor coaches (1 uur)

Annuleringskosten:
Tussen 4 weken en 1 week voor aanvang van de training: administratiekosten €75,= Vanaf 1 week voor aanvang training: geen restitutie meer mogelijk.

Over de training
Sinds de verruiming van de subsidieregeling VVE nemen kinderen vanaf 2-jarige leeftijd deel aan voorschoolse educatie in plaats van de eerdere grens op 2,5 jaar. Hierdoor lopen de leeftijden van kinderen op de groep meer uiteen en is de range van verschillende ontwikkelingsbehoeften vergroot. Daarnaast is er meer diversiteit in de groepsdynamiek en ook de impact van wisselingen in de groepssamenstelling is groter dan voorheen. Dit alles stelt het professioneel handelen van pedagogisch medewerkers op de proef. In opdracht van de gemeente Amsterdam is deze korte aanvullende training ontwikkeld door Het ABC en Vijn in Beweging waarin op bovenstaande aspecten wordt ingegaan.

Meer informatie? 
Wil je meer informatie over de training ‘Tweejarigen op de voorschool’? Neem dan contact op.

Neem contact op