Startblokken van basisontwikkeling VVE

Startblokken van basisontwikkeling VVE

Startblokken is een pedagogisch werkplan om de brede ontwikkeling van baby’s, peuters en kleuters optimaal te stimuleren. In het begeleide spel liggen de beste mogelijkheden om taal en denken te stimuleren. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit. Dé voorwaarden voor de ontwikkeling van jonge kinderen! Professionals sluiten aan bij kinderen en door hun gerichte begeleiding en het inzetten van specifieke vaardigheden stimuleren ze kinderen tot verder ontwikkelen in de zone van de naaste ontwikkeling.

Spelactiviteiten en verkennen van interessante en actuele thema’s staan centraal bij startblokken. Het is een doelgerichte aanpak die aansluit bij wat de meeste jonge kinderen zelf willen: “groot zijn”, meedoen aan de wereld om zich heen en natuurlijk veel ontdekken en nieuwsgierig blijven. De professionals geven bewust ondersteuning aan deze ontwikkelingsprocessen.

Brede ontwikkeling staat daarbij voorop: sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, motorische ontwikkeling én persoonlijke zelfstandigheid versterken elkaar.

Image

Competenties

Na een inhoudelijke oriëntatie wordt gewerkt aan de volgende vaardigheden:

  • Creëren van een pedagogische basis en een ontwikkeling bevorderende interactie
  • Ontwerpen van een betekenisvol en passend doelgericht activiteitenaanbod en een rijke speelleeromgeving
  • Systematisch begeleiden van jonge kinderen
  • Organiseren van verschillende activiteiten in de groep
  • Handelingsgericht observeren, registreren en evalueren van ontwikkeling
  • Ouders en Startblokken
  • Samenwerken met collega’s in Startblokken

De pedagogisch medewerker of leerkracht reflecteert op de ontwikkeling van deze vaardigheden die hij / zij zelf doorloopt en geeft dit weer in een portfolio.

Opzet

In de training gaan we aan de slag met ontwerpen van ontwikkelingsgericht en een passend doelgericht aanbod. Deze vaardigheden gaan de deelnemers oefenen in de praktijk. Hierbij is spel de leidende activiteit!

Het VVE-certificeringstraject duurt twee jaar:

  • 48 uren voor de scholingsbijeenkomsten.
  • 16 uren voor scholing op de werkvloer (groepsbezoeken met een (video-)observatie en een feedbackgesprek)
  • Deelnemers maken een individueel portfolio waarin zij hun ontwikkelproces beschrijven.

Het is ook mogelijk een traject op maat samen te stellen, dat past bij specifieke vragen en situatie.

Beoordeling en certificaat

Bij een succesvolle afronding van het traject krijgen deelnemers een certificaat.

Wanneer de pedagogisch medewerkers de basistraining VVE al met succes hebben gevolgd, bied ik ook een KOP training Startblokken aan.

Deze bestaat uit 6 trainingsbijeenkomsten, 5 individuele coaching sessies en praktijkopdrachten.

Praktische informatie

Voor wie:
Dit trainingstraject is bedoeld voor leerkrachten die werken in de groepen 1 en 2 van het PO en voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, peuteropvang en voorschool. Startniveau MBO 3.

Aantal deelnemers:
Minimaal 12 en maximaal 16 deelnemers per groep (incompany of open inschrijving).

Tijdsinvestering:
Contacturen: 64 uur ( 48 uur training + 16 uur coaching) Zelfstudie: 16 uur voor het opbouwen en maken van het portfolio en het lezen van literatuur (boek: Startblokken van Basisontwikkeling en artikelen).

Deelnemers gaan tijdens het traject aan de slag met het ontwerpen van ontwikkelingsgericht en passend doelgericht aanbod, daarbij oefenen zij vaardigheden in de praktijk.

Meer informatie? 
Wil je meer informatie over de training Startblokken van Basisontwikkeling? Neem dan contact op.

Neem contact op

Kosten:
Vraag een offerte op maat aan via het contact formulier. (Er wordt geen BTW berekend (CRKBO-registratie).